Köşe Yazıları

Şuayip ÖZCAN
 Piri Reis
Yaşar YENİÇERİOĞLU
 Birlik İçin Toplantı
Yrd.Doç.Dr. Güllü KARANFİL
 Gagauzlarda KURT ve Adları
Gemer MÜRŞÜTLÜ
 Nevruz - Yeni Gün Türk'ün Ulu Bayramıdır
Vildan BORMAMBET
 Romanya’da XIV. Türk Dili ve Edebiyatı
Osman EMİN
 Makedonya'da Türküm
Arif MEMMEDLİ
 XX Esrın Facıesı - Hocalı Soykırımı
Melahat MÜRŞÜDLÜ
 Beni Bulunduğum Yerde Defnedin


Duyurular


Azerbaycan Bağımsızlık Günü

Türklerin Azerbaycan'ı yurt edinmeleri M.Ö. 7. yüzyılda Türk boylarının Kafkasların kuzeyinden Derbend yoluyla gelerek yerleşmeleri sonucu başlar. Bugün Derbend'e Türk kapısı denmesi de buradan gelmektedir. Selçukluların Azerbaycan'a gelmesi ise 1016-1021 yılları arasına tekabül eder. Selçuklu döneminde başlayan Oğuz boylarının göçleriyle birlikte Azerbaycan'ın Türkleşmesi ve İslamlaşması da hız kazanır. Bölgenin Cengiz istilasına uğramasından sonra bölge bir süre İlhanlıların ve Altın Ordalıların hakimiyeti altında kalır. 14. yüzyılda ise Karakoyunlular, ardından da Akkoyunluların hakimiyetine girer.

1500 yılına gelindiğinde İsmail'i ordusunun Şirvan Şah'ın ordusunu yenmesiyle bölgede Safevi devleti  kurulur.  Bölge daha sonraları Avşarlar, Zendler ve kaçarlar tarafından yönetilir. 1804-1813 yılları arasında meydana gelen Rus ve İran savaşından sonra Azerbaycan bir çok Hanlığa bölünür. Bu Hanlıkların büyük çoğunluğu Rus İmparatorluğunun egemenliğini kabul ederek hakimiyetleri altına girerler. Yapılan Türkmençay antlaşması ile İran Rus İmparatorluğunun Revan, Nahçıvan ve Taliş Hanlığı üzerindeki Rus hakimiyetini kabul eder. Böylece Azerbaycan toprakları Rus toprağı olur.

1828 yılında Rus egemenliği altına giren Azerbaycan, 1918-1920 yıllarına gelindiğinde Kafkasya Kurultayını toplayan Azerbaycan halkı 28 mayıs 1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetini kurar. Kurulan bu devlet Orta Doğunun ilk Cumhuriyetidir. Ancak Kurulan bu devlet 1920 yılında Kafkas ötesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğince işgal edilir. Kurulan ilk Azerbaycan Cumhuriyetinin, ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resülzade Türkiye'ye sığınır. Bugün kardeşleriyle birlikte Cebeci Asri mezarlığında koyun koyuna ay yıldızlı bayrağımız altında ebedi istırahatgahın da yatmaktadır.

Gelmiş geçmiş en gaddar rejim olan Komünizm'in yıkılmasıyla birlikte SSCB adeta bir kar topu gibi erimiştir. Bu eriyiş esnasında 20 Ocak 1990 yılı kara ocak günü son kez Rus vahşetini yaşayan Azerbaycan 30 Ağustos 1991 yılında yeniden bağımsızlığını ilan eder.

Bu gün Azerbaycan üniter bir devlet olup, sekiz milyonluk nüfusa sahiptir. Biri özerk Cumhuriyet olmak üzere, altmış altı reyon, on üç şehir reyonu ve yetmiş şehirden meydana gelmektedir. Azerbaycan'ın nüfusunun %91,2'si Türk'tür. İdare şekli ise laik bir devlet olup, halkının %96'sı Müslüman (çoğunluğu Şii Caferi)dır.

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın kuruluş gününü kutluyor, Allah bir daha esaret göstermesin diyorum. Yaşasın "Bir millet iki devlet" Yaşasın Türklük var olsun milletimiz. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş bu milletin bayrağı her daim dalgalansın, toprağına düşman ayağı basmasın.

Copyright ©2008 ilbay